ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι φωτογραφίες στο blog αναρτώνται με επιφύλαξη. Εάν υπάρχουν αντηρήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε μέσω email
Wellcome To Homing All Way Killer
...I am only responsible for what I say, NOT however responsible for what you understand...

19 Ιουλ 2011

Προμήθειες υπέρ Μετοχικών Ταμείων

Κρατήσεις επί των συμβάσεων προμηθειών υπέρ Μετοχικών Ταμείων


ΠΡΟΣ   :  – ΓΕΣ/ΔΟΙ                                                                                                                       -ΓΕΝ/ΔΚΕ                                                                                                                                   Πειραιάς, 18 Ιουλίου 2011                

ΚΟΙΝ    :  – ΕΓΑ/ΓΕΣ
-      ΕΓΑ/ΓΕΝ
-      ΕΓΑ/ΓΕΑ
-      ΜΤΣ
-      ΜΤΝ
-      ΜΤΑ

ΘΕΜΑ   :  Κρατήσεις επί των συμβάσεων προμηθειών υπέρ Μετοχικών Ταμείων
ΣΧΕΤ.   :  α.   Ν.2141/1939
                     β.   ΝΔ 398/1974
                    γ.   ΑΝ 437/1948
                   δ.   Ν. 2873/2000
     Αξιότιμοι κύριοι,
         1.       Σύμφωνα με το ως άνω ενδεικτικά αναφερόμενο νομικό πλαίσιο, προβλέπονταν συγκεκριμένου ύψους κρατήσεις υπέρ των Μετοχικών Ταμείων των Ε.Δ., εις βάρος των αντισυμβαλλόμενων «προμηθευτών», σε συμβάσεις εξοπλιστικών προγραμμάτων.
         2.      Όπως είναι γνωστό, οι ανωτέρω κρατήσεις, αποτελούν σημαντικότατο έσοδο των Μετοχικών Ταμείων και επηρεάζει ουσιαστικά τη βιωσιμότητά τους και την απόδοση παροχών τόσο στους μετόχους, όσο και στους μερισματούχους τους. Ως εκ τούτου, τα μέλη μας, ως μερισματούχοι των εν λόγω Ταμείων, έχουν έννομο συμφέρον να γνωρίζουν την απρόσκοπτη ροή αυτών των κατά νόμο εσόδων, στα κατά περίπτωση Ταμεία που ανήκουν.
         3.      Επειδή υπάρχουν πληροφορίες ότι στο χρονικό διάστημα, από το έτος 2000 έως και σήμερα, για διάφορους λόγους, σε κάποιες από τις ενταλματοποιήσεις που έγιναν για την πληρωμή προμηθευτών, σε συμβάσεις που προέβλεπαν τις ως άνω κρατήσεις, δεν περιλαμβανόταν το ποσό αυτών των κρατήσεων, υπέρ του κατά περίπτωση  μετοχικού Ταμείου, παρακαλούμε όπως κατ’ αρμοδιότητα μας γνωρίσετε, εάν οι εν λόγω πληροφορίες ευσταθούν.
         4.      Σε καταφατική περίπτωση και προς ενημέρωση των μελών μας, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε, σε ποιες περιπτώσεις, από το έτος 2000 μέχρι και σήμερα, δεν έγιναν οι ανωτέρω ενταλματοποιήσεις των κρατήσεων υπέρ των οικείων Μετοχικών Ταμείων, γνωρίζοντάς μας τα παρακάτω στοιχεία:
                  α.   Αριθμός Σύμβασης και είδος προμήθειας.
                  β.   Συνολικό κόστος κάθε Σύμβασης και αναλογούσα αξία των κρατήσεων.
                  γ.    Αξία, ανά έτος και ανά Σύμβαση που έχει ενταλματοποιηθεί – πληρωθεί
                  δ.   Αξία αντιστοίχων ανά έτος και ανά Σύμβαση κρατήσεων υπέρ Μετοχικών Ταμείων που αναλογεί, αλλά δεν έχει ενταλματοποιηθεί.
                  ε.    Αξία αντιστοίχων ανά Σύμβαση κρατήσεων υπέρ Μετοχικών Ταμείων που αναλογεί, και έχει ενταλματοποιηθεί.
                  στ.  Συνολική αξία, ανά έτος, αναλογουσών κρατήσεων που δεν έχουν ενταλματοποιήθει και κατ’ επέκταση δεν έχουν αποδοθεί στα οικεία Μετοχικά Ταμεία.

         5.      Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας και είμαστε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε μας χρειαστείτε.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
       Εμμανουήλ Σαρτζετάκης
      Αξιωματικός Ε.Δ. ε.α.
".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου