ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι φωτογραφίες στο blog αναρτώνται με επιφύλαξη. Εάν υπάρχουν αντηρήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε μέσω email
Wellcome To Homing All Way Killer
...I am only responsible for what I say, NOT however responsible for what you understand...

1 Μαΐ 2011

H E L P

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=101130696578057&set=a.101130343244759.2511.100000433812880&type=1&theater

 Estamos buscando para encontrar un amigo y companiero OFFICIAL. Nos  habían entrenado en  EE.UU. en 1975. Es evidente que tambien, estara hubilado pero tal vez alguien conoce la forma de ponernos en contacto.  
Su nombre es? JOSE LOPEZ DOPICO  y es de   FERROL DEL CAUDILLIO

Freddy  Panagiotidis          freddpana@gmail.com
Nicolas Sgouras

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου