ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι φωτογραφίες στο blog αναρτώνται με επιφύλαξη. Εάν υπάρχουν αντηρήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε μέσω email
Wellcome To Homing All Way Killer
...I am only responsible for what I say, NOT however responsible for what you understand...

15 Μαρ 2011

ΜΤΣΤρίτη, 15 Μαρτίου 2011

«Επίσκεψη» στο ΜΤΣ για το ΒΕΑ. Καθορισμός ημερομηνίαςΑγαπητοί συνάδελφοι,

Δεν διαψεύστηκαν ούτε σχολιάστηκαν από τον Πρόεδρο του ΜΤΣ, οι πληροφορίες που κυκλοφορούν για την στάση καταβολής του ΒΟΕΑ στα παιδιά μας από τον Οκτώβριο 2008 (2,5 χρόνια) και την έλλειψη μέτρων διαφάνειας, όπως αυτά καταγράφηκαν στο από 04 Μαρτίου 2010 ηλεκτρονικό μήνυμα, παρόλο που... του ζητήθηκε να λάβει θέση και στις 09 Μαρτίου 2011.

Μετά την ενεργό ανταπόκριση συναδέλφων από όλη την Ελλάδα, την στήριξη που λάβαμε από φορείς που εκπροσωπούν μερισματούχους του ΜΤΣ και αφού λήφθηκαν υπόψη οι απόψεις- προτάσεις σας, προτείνεται όπως, αντί να πηγαίνουμε ένας –ένας για να ενημερωθούμε και να παρακαλάμε για τα αυτονόητα, να επισκεφθούμε όλοι μαζί σαν μια μεγάλη παρέα το ΜΤΣ, την 23 Μαρτίου 2010 και ώρα 11,30 πμ, αποφασισμένοι προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι:

1. Θα κατοχυρωθεί νομικά ότι οι κρατήσεις υπέρ ΒΟΕΑ, δεν θα χρησιμοποιούνται για κανένα άλλο σκοπό. Προς τούτο να δημιουργηθεί ξεχωριστός λογαριασμός για το ΒΟΕΑ στον οποίο θα πηγαίνουν οι κρατήσεις υπέρ ΒΟΕΑ και ποσοστό από τα λοιπά έσοδα του ΜΤΣ (κοινωνικούς πόρους, διαχείριση περιουσίας).

2. Οι αιτήσεις θα ικανοποιούνται κατ’ απόλυτη σειρά προτεραιότητας, πλην αποδεδειγμένων σοβαρών λόγων υγείας.

3. Για λόγους διαφάνειας, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΜΤΣ, κατάσταση με τις αιτήσεις κατά χρονολογική σειρά που υποβλήθηκαν. Θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΜΤΣ, τα ονόματα που φεύγουν από την σειρά, σε τυχόν περίπτωση κατ’ εξαίρεση ικανοποίησης αιτήσεως.

4. Θα γίνουν συγκεκριμένες ενέργειες εξεύρεσης πόρων , για την ικανοποίηση όσων το δυνατόν περισσοτέρων χρονιζουσών αιτήσεων και θα μας δοθεί ρεαλιστικό και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ικανοποίησης τους, προκειμένου να σταματήσει αυτή η απαράδεκτη συσσώρευση.

5. Να μας δοθεί κατάσταση  με τις τυχόν αιτήσεις που ικανοποιήθηκαν από τον Οκτ 2008, τον λόγο για τον οποίο ικανοποιήθηκαν κατ εξαίρεση και πότε αυτές είχαν κατατεθεί.

Σε περίπτωση μη ικανοποίησης όλων των αιτημάτων μας, οι συνάδελφοι παρακαλούνται να είναι προετοιμασμένοι να καταθέσουν προτάσεις για τις περαιτέρω ενέργειές μας.

Αναμένουμε συμμετοχή από όλους τους συναδέλφους ή/ και τα παιδιά τους που έχουν ήδη καταθέσει ή θα καταθέσουν αιτήσεις ΒΟΕΑ. Για να μην παραπονιόμαστε μεταξύ μας στα τηλέφωνα και στο διαδίκτυο…..

Παρακαλούνται οι παραλήπτες του παρόντος να το προωθήσουν στους συναδέλφους, προκειμένου να ενημερωθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι.

Οι φορείς που εκπροσωπούν μέτοχους-μερισματούχους του ΜΤΣ, παρακαλούνται να ενημερώσουν τα μέλη τους και να ενισχύσουν την δίκαιη προσπάθειά μας, με παρουσία εκπροσώπου τους κατά την «επίσκεψή» μας στο ΜΤΣ.

Ο Πρόεδρος του ΜΤΣ παρακαλείται να μας δεχθεί προετοιμασμένος να απαντήσει και να λάβει συγκεκριμένη θέση στις παραπάνω προτάσεις – ερωτήματα.

Με συναδελφική εκτίμηση και σεβασμό
Πασχάλης Κωνσταντίνος
ΣΣΕ/82 Email paskon@otenet.gr -τηλ. 6948048326- FB Κωνσταντίνος Πασχάλης
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου